*Fashion Sale ลด 10%*

 เงื่อนไข

1.สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดออเดอร์สั่งซื้อแบบกิโลคิวเข้ามาวันที่ 2-9 พฤษภาคม และชำระเงินของช่องทางทั่วไปในวันที่ 2-9 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น  

 

2.เฉพาะออเดอร์ที่เป็นสินค้าหมวดหมู่เสื้อผ้าแฟชั่่นไม่รวมกับหมวดอื่นๆจึงสามารถร่วมกิจกรรมได้
 
3.ลูกค้าต้องระบุในช่องหมายเหตุว่า "Fashion Sale”
 
4.ทุกออเดอร์จะได้รับค่าส่วนลดค่าขนส่งจากจีน-ไทย 10%

5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสินค้าทั่วไปเท่านั้น

 6.วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 คุณลูกค้าต้องทำการเปิดออเดอร์เข้ามาก่อน 17.00 และตัดยอดในออเดอร์ภายในเวลา 23.59 น.เท่านั้น

7.เฉพาะการสั่งซื้อแบบกิโล-คิวเท่านั้น

 *******บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*******
 
0 10-05-2018