BACK TO SCHOOL

 เงื่อนไข


1.สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดออเดอร์และชำระเงินของช่องทางทั่วไปในวันที่ 2-6 เมษายน 2561 เท่านั้น

2.เฉพาะออเดอร์ที่เป็นสินค้าหมวดหมู่อุปกรณ์การเรียนไม่รวมกับหมวดอื่นๆจึงสามารถร่วมกิจกรรมได้

3.ลูกค้าต้องระบุในช่องหมายเหตุว่า "BACK TO SCHOOL”

4.ทุกออเดอร์จะได้รับค่าส่วนลดค่าขนส่งจากจีน-ไทย 10% 

5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสินค้าทั่วไปเท่านั้น

6.วันที่ 6 เมษายน 2561 คุณลูกค้าต้องทำการเปิดออเดอร์เข้ามาก่อน 18.00 และตัดยอดในออเดอร์ภายในเวลา 23.59 น.เท่านั้น


**** สงวนสิทธิ์เฉพาะช่องทางทั่วไปแบบกิโล-คิวเท่านั้น ***
 
0 10-05-2018