Ariyaya ปรับอัตราแลกเปลี่ยนใหม่ ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

ทางบริษัท Ariyaya แจ้งปรับอัตราเรทเงินหยวน

เรทใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่ออเดอร์ที่เปิดเข้ามาวันที่ 02-08-61 ค่ะ

 

0 01-08-2018