บริการ Delivery ส่งฟรีหน้าเซ็นทรัล ต้อนรับรถไฟฟ้าสายสีม่วง @Central Rattanathibet


บริการ Delivery ส่งฟรีหน้าเซ็นทรัล

ต้อนรับรถไฟฟ้าสายสีม่วง @Central Rattanathibet

 

เงื่อนไขการให้บริการในการติดต่อขอรับสินค้า

1. ออเดอร์ของคุณลูกค้าต้องมีขนาดรวมกันไม่เกิน 40x40x40 ซม.

2. ออเดอร์ของคุณลูกค้าจะต้องมีการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

3. คุณลูกค้าจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้ามารับสินค้า 20 นาที

 

96 11-07-2016