เรทช่องทางด่วน

4.99

เริ่มใช้วันที่ 03-09-2018

เรทสั่งซื้อแบบค่าขนส่งในจีนคิดตามจริง

Classic Rabbit 4.99 ฿/¥
Bronze Rabbit 4.98 ฿/¥
Silver Rabbit 4.98 ฿/¥
Diamond Rabbit 4.97 ฿/¥
Star Rabbit 4.97 ฿/¥

เริ่มใช้วันที่ 03-09-2018 เป็นต้นไป